Find Great Stuff - מגזין המלצות
מאמרים | מדריכים | המלצות | טיפים
Please select a page for the Contact Slideout in Theme Options > Header Options

מי צריך כספת לנשק

מי צריך כספת לנשק
28 במרץ 2018 ירדן
ב- מיגון ואבטחה
כספת

אמנם אנחנו לא בארצות הברית בה כל אחד מעל גיל מסוים רשאי לשאת נשק, אך גם בישראל ישנם אנשים מסוימים שיש להם כלי נשק אם זה במסגרת העבודה, שרות צבאי או רק לשם ההגנה העצמית. כספות לנשק בדרך כלל נמצא במוסדות גדולים כמו משטרת ישראל, משרד הביטחון וגופי ביטחון נוספים המגנים על הציבור או על מתחמים פרטיים. כמו שאנחנו יודעים, החזקת כלי נשק שלא ברישיון היא עברה על החוק לכן, כל מי שיש ברשותו כלי נשק מוכרח להגן עליו במאת האחוזים. אנשים הנושאים כלי נשק באופן קבוע צריכים מקום הגנה מיוחד לאחסן אותו בייחוד אם ישנם ילדים קטנים בבית. על בעל כלי הנשק לוודא שהוא בעל הגישה היחידה אליו ושאף אחד לא יהיה בסכנת חיים. כאשר מוסדות גדולים מחזיקים בכמות גדולה של כלי נשק, הם בדרך כלל מאחסנים אותם בכספות כבדות כלומר, כספות מסיביות במיוחד שלא רק בלתי אפשרתי להרים, גם בלתי אפשרי לעקור אותן ממקומן כי הן מעוגנות לרצפה ולקיר.

כספות שונות להגנת נשקים

ובכן, ענף הכספות הוא רחב מאוד וכמו שישנה כספת להגנת מסמכים או מדיה מגנטית באופן ספציפי, ישנן כספות מיוחדות המיוצרות בהתאמה להגנת כלי נשק. הנה כמה דוגמאות:

  • כספות כבדות: התחלתי לציין שכספות כבדות בדרך כלל משמשות ארגונים ומוסדות גדולים המחזיקים בכמות גדולה של נשקים אך לא בהכרח. ניתן לרכוש כספת כבדה גם להגנת כלי נשק אחד ולאחסן בה תכולות נוספות בעלות חשיבות רבה.
  • כספות ביתיות: אם אתם נושאים נשק במסגרת העבודה או להגנה עצמית, מוטב שתרכשו כספת ביתית המתאימה להגנת כלי הנשק שלכם. כספות אלו תהיינה כספות עם תקן המציין את יכולות המיגון המדויקות שלה להגנת כלי הנשק.
  • כספות משרדיות: גם כספות משרדיות מתאימות להגנה על כלי נשק בין אם זה עבור הגנה עצמית או עבור שמירה על המשרד. כספות אלה באותו הזמן יכולות להעניק רמת מיגון טובה מאוד גם מפני ניסיונות שונים של פריצות.
  • ארון נשק: ארון נשקים הוא עוד אופציה לארגונים ומוסדות הזקוקים לאחסון כמות גדולה של נשקים. כספות אלה מתאימות למפרטים מדויקים של משטרת ישראל וצריכות לעמוד בתנאים לקבלת רישיון לעסק. כספות כאלה יכולות להינעל באופנים שונים כמו על ידי מנגנון קומבינציה אלקטרוני, מכני או מפתח כפול שיניים.

היכן רוכשים כספת לנשק

חשוב מאוד לדעת!!! לא כל הכספות המוצעות למכירה מתאימות להגנת כלי נשק. לעתים כספות נמכרות בכל מיני רשתות יחד עם מוצרים שונים שאינם קשורים לענף הכספות. כספות אלה בשום פנים ואופן לא מתאימות להגנת כלי נשק ואחסון של כלי נשק בתוכן ואף עלולות לגרום לפגיעה וסיכון חיי אדם. רכישת כספת לנשק מבצעים רק אצל חברה המתמחה בענף. רק אנשי מקצוע יכולים לייעץ ולכוון אתכם לבחירת כספת לנשק שתהיה הטובה והיעילה ביותר לצורך שלכם. אל תיקחו סיכון או תתפשרו ברכישת כספת לנשק.

 

?